Drejtori

Imer Hakaj
Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale