Lapidari "Dëshmorët e 8 Majit" - Trubuhoc, Istog

 Lapidar

  • Listing ID: 3176
  • E ndërtuar nga: Donatori Privat Kreshnik Shabani
  • Nr parcelës:: 00321-0