Lapidari i Dëshmorëve dhe Martirëve - Jabllanicë e Vogël, Pejë

 Lapidar

  • Listing ID: 2206
  • Viti i ndërtimit: AMKMK - 2019
  • Vlera e ndërtimit: AMKMK - 36,951.50 Euro.
  • E ndërtuar nga: Komuna, AMKMK
  • Nr parcelës:: 00553-0