Lapidari i Dëshmorëve dhe Martirëve - Orrobërd, Istog

 Lapidar

  • Listing ID: 3170
  • E ndërtuar nga: Komuna, Familja
  • Nr parcelës:: 00519-13