Lapidari i Dëshmorëve: Isa S. Kastrati dhe Avdi I. Xhaqku - Hogosht, Kamenicë

 Lapidar

  • Listing ID: 2331
  • Viti i ndërtimit: AMKMK-2020
  • Vlera e ndërtimit: AMKMK-315.00 Euro
  • E ndërtuar nga: Fshati, AMKMK