Lapidari Dëshmorët e Loxhës - Loxhë, Pejë

 Lapidar

  • Listing ID: 2214
  • E ndërtuar nga: Komuna
  • Nr parcelës:: 00002-2