Lapidari i Dëshmorëve - Prigodë, Istog

 Lapidar

  • Listing ID: 3146
  • Viti i ndërtimit: 2019
  • Vlera e ndërtimit: 20,121.93 Euro.
  • E ndërtuar nga: AMKMK
  • Nr parcelës:: 00280-0