Memorial i Martirëve - Rakosh, Istog

 Memorial

Ky memorial u ndërtua në nderim të martirëve të fshatit Rakosh.

Memoriali përmban varrezat e martirëve, lapidarin, pllatonë, rrethojen.

Ky memorial u ndërtua nga Komuna.

  • Listing ID: 3166
  • E ndërtuar nga: Komuna
  • Nr parcelës:: 01758-0