Memoriali i Dëshmorëve - Buqan, Pejë

 Memorial

  • Listing ID: 2204
  • E ndërtuar nga: Komuna
  • Nr parcelës:: 00010-0