Varrezat e Martirëve - Bicë, Klinë

 Varreza te Martirëve

  • Listing ID: 3715
  • E ndërtuar nga: Familja
  • Nr parcelës:: 00232-0