Varrezat e Martirëve - Bllagaj, Pejë

 Varreza te Martirëve

  • Listing ID: 2200
  • E ndërtuar nga: Familja, Komuna
  • Nr parcelës:: 00090-0