Vendi i Rënies së Dëshmorëve Musë dhe Dem Sahiti - Jashanicë, Klinë

 Vend i Rënies së Dëshmorit

  • Listing ID: 3711
  • E ndërtuar nga: Familja