Insepktimet e punimeve në ekzekutimin e restaurimit të Mullirit të Shalës – Malet e Berishës.

Mulliri i Shalës i cili kishte shërbyer gjatë luftës për nevojat e UÇK-së dhe popullatës që jetonin në grykat e bjeshkeve të Berishës, tashmë është restauruar.
Punimet pritet të përfundojnë së shpejti dhe mulliri të rifunksionalizohet e të vazhdojë të punojë siç kishte punuar edhe më herët.