Është mbajtur takimi i radhës i grupit punues për Projekt-Planin për Performancën e Agjencisë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale për vitin 2024

Në udhëheqje të Drejtorit Ekzekutiv të AMMKM-së, është mbajtur takimi i radhës i grupit punues për finalizimin e projekt-Planit për Performancën e Agjencisë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale për vitin 2024, në përmbushje të obligimeve dhe përcaktimeve të reja ligjore.
Në këtë dokument të rëndësisë së veçantë për Agjencinë u vendosën pesë objektiva për të cilat AMMKM ka të qartë ndërmarrjen e të gjitha veprimeve për përmbushje të tyre gjatë vitt të ardhshëm duke vazhduar angazhimin maksimal në përmbushje të obligimeve ligjore.