Inspektim i Punimeve në Memorialin “27 Prilli” – Meje, Gjakovë

Komisioni i caktuar i AMKMK-së që kishte dalur të bëjë pranime teknike në disa nga Memorialet, dje me datën 22.12.2021 inspektoi punimet edhe në Memorialin “27 Prilli” në Meje të Gjakovës.