Inspektimi i punëve në Memorialin “Martirët Asllani” – Ranzë, Shtime.

Në Memorialin “Martirët Asllani” – Ranzë, Shtime ku janë varrezat e 11 anëtarve të familjes Asllani të vrarë nga forcat Serbe, tashmë ka filluar ndërtimi ku u bë inspektimi i punimeve nga Drejtori i AMKMK-së z.Bislim Zogaj dhe Udhëheqësja e Divizionit për Planifikim dhe Projekte të Komplekseve Memoriale znj.Shqiponje Hadergjonaj.
Projekti do të realizohet sipas pamjeve në vijim.