Kanë filluar punimet për projektin “Konservimi i Shtëpisë ku është kryer masakra në Poklek të Vjetër, Drenas- Muzealizimi”, Faza e Tretë

Në këtë ngjarje sa të dhimbshme aq edhe krenare, mori pjesë drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale z.Imer Hakaj dhe bashkëpunëtorët e Agjencisë si dhe familjari në shtëpinë e të cilit është kryer masakra, z. Fadil Muqolli.