Lapidari i tre Dëshmorëve të Shkollës Shqipe – Uçë, Istog

Sot u bë pranimi teknik i lapidarit të tre dëshmorëve të shkollës shqipe në fshatin Uçë të Istogut.
Projekti përfshinë ndërtimin e lapidarit, pllatosë, rrethojës dhe ndriçimit.