Dëshmori i kombit, Ismajl Kryeziu, ka lindur më 20 shkurt të vitit 1965, në Arbanë të Prizrenit. Si i ri mori pjesë në çdo demonstratë...

  • E ndërtuar nga: Komuna

 Shtatore /  Dushanovë