• E ndërtuar nga: Fshati dhe donatorët

 Bust /  Elezaj