• E ndërtuar nga: Komuna, Familja

 Lapidar /  Kopiliq