• E ndërtuar nga: OVL-UÇK-së

 Lapidar /  Lez

  • E ndërtuar nga: Asocacioni i Veteraneve të UÇK-së

 Varreza te Dëshmorëve /  Lez