Ky memorial u ndërtua në nderim të dëshmorëve të Lumbardhit. Memorial përmban: varrezat e dëshmorëve, lapidarin, pllatonë me guri natyral, rrethojen me guri. Memoriali fillimisht...

  • E ndërtuar nga: Familja, Komuna

 Memorial /  Lumbardh