• E ndërtuar nga: OVL e UÇK-së Dega Malishevë

 Pllakë Përkujtimore /  Rud

  • E ndërtuar nga: OVL e UÇK-së Dega Malishevë

 Pllakë Përkujtimore /  Rud