Ky lapidar u ndërtua në nderim të dëhmorëve të fshatit Shanje. Lapidari u ndërtua nga Komuna në vitin 2016. Lapidari përmban pllaken, hapësirën përreth, stazat.

  • E ndërtuar nga: Komuna

 Lapidar /  Shanje