Dëshmori Bahri Kuçi u lind më 5 prill 1971, në fshatin Lugmir (ish-Dolak) të komunës së Vushtrrisë. Në mars të vitit 1988, bie në kontakt...

  • E ndërtuar nga: Komuna

 Bust /  Shtitaricë