Varrezat e Dëshmorëve - Trestenik, Pejë

 Varreza te Dëshmorëve /  Trestenik