Memoriali i Dëshmorëve dhe Martirëve – Tërstenik, Drenas

Sot, në Tërstenik të Drenasit u bë pranimi teknik i punimeve të fazës së parë.
Kjo fazë përfshinë ndërtimin e lapidarit. Faza e dytë do të vazhdojë gjatë vitit 2023 ku do të përfshijë rregullimin e varrezave, pllatosë dhe hapsirës gjelbruese.