Memoriali i Martirëve në Gllobarë – Drenas

Sot, në fshatin Gllobarë të Drenasit u bë pranimi teknik i punimeve në memorialin e martirëve të këtij fshati.
Punimet kanë përfshirë rregullimin e varrezave, rregullimin e rrethojes, ndërtimin e lapidarit, ndriçimin dhe rregullimin e hapsirës gjelbruese.