Njoftim për kandidatët e suksesshëm

 

Në bazë të Nenit 41 të Rregullores Nr. 02/2010 për Proceduarat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës bënë njoftim për kandidatët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në AMKMK, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitat Ciceron në K.M. “Adem Jashari” në Prekaz.

 

Titulli i vendit të punës:         CICERON
Emri dhe Mbiemri:                  Xhevat Imeri 82.7 pikë
Ilaz Halimi 69.9 pikë

 

 

Shkarko Dokumentin