Pranimi teknik i fazës së parë të punimeve në Kompleksin Memorial Historik – Shtabi ZOD i UÇK-së dhe Muzeut në Gllogjan – Deçan

Me datë 21.12.2021 u bë pranimi teknik i fazës së parë të punimeve në Kompleksin Memorial Historik – Shtabi i ZOD UÇK-së dhe Muzeut në Gllogjan të Deçanit.