Pranimi teknik i punimeve në Rregullimin e Memorialit të Martirëve të Familjes Asllani, Rancë – Shtime

Gjatë ditës së djeshme (22.12.2021) nga komisioni i caktuar nga AMKMK, u bë pranimi teknik i punimeve në Rregullimin e Memorialit të Martirëve të familjes Asllani, Rancë – Shtime.