Bustat e Dëshmorëve Bashkim Vishi, Avdullah Baftiu, Kadri Zeka - Dubravë, Kaçanik

 Bust

  • Listing ID: 2068
  • Viti i ndërtimit: 2000
  • E ndërtuar nga: Komuna dhe donatorët