Bustat e Dëshmorëve Feriz F. Guri, Fadil I. Çaka, Nehat I. Çaka - Bob, Kaçanik

 Bust

  • Listing ID: 2070
  • E ndërtuar nga: Komuna dhe donatorët