Bustet e Dëshmorëve Osman M. Luma, Raif E. Koraqi, Qani M. Luma, Murat Xh. Lika - Shtraza, Kaçanik

 Bust

  • Listing ID: 2056
  • E ndërtuar nga: Fshati Glloboçicë, Shtrazë dhe donatorët