Bustet e Heronjëve Emin, Nebih, Tahir dhe Beqir Meha- Prekaz, Skenderaj

 Bust

  • Listing ID: 8684
  • Viti i ndërtimit: 2021
  • Vlera e ndërtimit: 30,590.00 Euro.
  • E ndërtuar nga: AMKMK
  • Nr parcelës:: 00289-0, 00290-0