Busti i Dëshmorit Besnik V. Maroca - Kamenicë

 Bust

  • Listing ID: 2315
  • Viti i ndërtimit: 2005
  • E ndërtuar nga: OVL-UÇK-së