Vendi i Rënies së Martirit Ferat A. Bajoku - Dyz, Podujevë

 Vend i Rënies së Dëshmorit

  • Listing ID: 2753
  • Viti i ndërtimit: 2017
  • Vlera e ndërtimit: 1,300
  • E ndërtuar nga: Familja