Pllakë Përkujtimore për Fehta Zogu - Llapushnik, Drenas

 Pllakë Përkujtimore

  • Listing ID: 6470
  • E ndërtuar nga: UÇK
  • Nr parcelës:: 02459-0