Lapidar i Banush dhe Ibrahim Hogjës-Shalë, Lipjan

 Lapidar

  • Listing ID: 7028