Lapidar i Dëshmorëve dhe Martirëve - Doganaj, Kaçanik

 Lapidar

  • Listing ID: 2062
  • E ndërtuar nga: Fshati, donatorët
  • Nr parcelës:: P-70917074-00644-2