Lapidari i Dëshmorëve - Hoçë e Vogël, Rahovec

 Lapidar

  • Listing ID: 1722
  • E ndërtuar nga: Fshati, Komuna
  • Nr parcelës:: P-71510046-00677-0