Lapidar i Dëshmorëve dhe Martirëve - Grejçec, Suharekë

 Lapidar

  • Listing ID: 3538
  • Viti i ndërtimit: 2020
  • E ndërtuar nga: Fshati
  • Nr parcelës:: P-72116011-02031-0