Lapidari i Dëshmorëve Gëzim Rama - Strovc, Vushtrri

 Lapidar

  • Listing ID: 2371
  • E ndërtuar nga: Komuna, Familja
  • Nr parcelës:: P-70202063-00856-0