Lapidari i Dëshmorëve: Osman Luma e Murat Lika - Ivajë, Kaçanik

 Lapidar

  • Listing ID: 2010
  • Vlera e ndërtimit: 3200
  • E ndërtuar nga: Fshati
  • Nr parcelës:: P-70917041-00326-0