Vendi i Rënies së Dëshmorëve: Shaip e Baki Pacolli - Marec, Prishtinë

 Vend i Rënies së Dëshmorit

  • Listing ID: 1942
  • E ndërtuar nga: Donator Privat Naser Pacolli