Lapidari i Dëshmorëve - Vasilevë, Drenas

 Lapidar

  • Listing ID: 2565
  • Viti i ndërtimit: AMKMK-2021
  • Vlera e ndërtimit: Trasing Group-8,000.00 Euro, AMKMK-14,320.10 Euro.
  • E ndërtuar nga: Trasing Group dhe AMKMK