Lapidari i Dëshmorëve Skender Rexhepi e Fitim Duraku - Bellacërkë, Rahovec

 Lapidar

  • Listing ID: 1654
  • E ndërtuar nga: Komuna
  • Nr parcelës:: P-71510002-00240-0