Lapidari i Dëshmorëve Feriz Guri dhe Xhevdet Guri - Nikaj, Kaçanik

 Lapidar

  • Listing ID: 2000
  • Vlera e ndërtimit: 5000
  • E ndërtuar nga: Fshati dhe donatorët
  • Nr parcelës:: P-70917064-00676-1