Lapidari i Dëshmorëve: Xheladin Kurtaj, Agim Bajrami, Besnik Begunca - Gabrricë, Kaçanik

 Lapidar

  • Listing ID: 2028
  • Viti i ndërtimit: 2000
  • Vlera e ndërtimit: 6000
  • E ndërtuar nga: Fshati
  • Nr parcelës:: P-70917035-00430-2